dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletsbobetสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
คลังรูปภาพกิจกรร?/b>
dot
bulletคลังรูปภาพกิจกรร?/b>
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
ข่าวสารภายในวิทยาลัย


การประชาสัมพันธ์รับนักเรียนนักศึกษ?ปีการศึกษา 2562 article

การประชาสัมพันธ์รับนักเรียนนักศึกษ?ปีการศึกษา 2562 ที่ว่าการอำภอบางพล?โดยมีเป้าหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงา?ทักษะการวัดละเอียด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปรากา?/b> article

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงา?ทักษะการวัดละเอียด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปรากา?ประจำปีการศึกษ?2561   ?วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(BDI) 4 ??61...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงา?ทักษะงานกลึง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปรากา? article

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงา?ทักษะงานกลึง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปรากา?ประจำปีการศึกษ?2561  (4 ??61) ...

T-TECH BDI JOINS TAIWAN EXPO 2018 IN THAILAND article

T-TECH BDI JOINS TAIWAN EXPO 2018 IN THAILAND 30 AUGUST-1 SEPTEMBER 2018@ BITECH BANGNA BKK.

Sakorn News : ?เทคโนโลยีไทย ไต้หวั?จัดแข่งขันเกาะปริศนาประลองความรู?/b>

ที่ห้องประชุ?ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพล?จังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) จัดการแข่งขันเกาะปริศนาประลองความรู้ โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือโปรแกร?Pagamo ร่วมกับแบบเรีย?..

การแข่งขัน The VIL Champ Competition 2018 article

วันที่ 17 สิงหาค?2561 ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้รับเกรียรติเข้าสัมภาษณ์ ??บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต ?วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(BDI)...

นิเทศนักศึกษ??บริษัท สยามโป?จำกั?(หวาไถ้) article

วันที่ 22/08/2018 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?บีดีไอ) ออกนิเทศนักศึกษา ?บริษัท สยามโป?จำกั?(หวาไถ้)...

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(BDI) กับเครือข่ายความร่วมมื?ECO-สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม article
Day 3 of Language and Cultural immersion program of BDis to Taiwan students article
Day 2 of Language and Cultural immersion program of BDis to Taiwan students article
sbobetsbobet sitemap w88loto sbobet777 Bet365-asia W88asia online slots m88 slot sbobet casino